13 Ревизии (e0dcbebd302db7a4dccd9901be795324389ad375)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  phyto efa4604e3a debug of the useless makefile преди 2 години
  phyto baec9fdb14 working on fake values преди 2 години
  phyto 7c8067fc5a nettoyer le brotch преди 2 години
  tTh 2576b84d57 apéro de samedi midi en route... преди 2 години
  tTh 94f95655c1 add gaussian fake random value преди 2 години
  tth 474814ad11 option '-s' run srand(getpid()) преди 2 години
  tth 495a7cf3cf added basic options handling преди 2 години
  tth 15dd4f6296 uzinagased exemple code преди 2 години
  tth 50efd881f6 add verbosity control, first part преди 2 години
  tth b022744a46 first run, fair random преди 2 години
  tth 42ebb85b70 a star is not a dollar преди 2 години
  tth c3575bf22f debug of the main program преди 2 години
  tth 38865b410c added the only true one license преди 2 години