10 Ревизии (4c984ebdcca3ec288077c253b8c134a9f774ec29)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tth 639adde484 working on fakevalues generator преди 2 години
  tTh 7a665115e8 structurer sa pensée, voilà l'essentiel преди 2 години
  tTh 2576b84d57 apéro de samedi midi en route... преди 2 години
  tTh 94f95655c1 add gaussian fake random value преди 2 години
  tth 8da6c9ffd6 le jeudi matin, c'est parfois difficile :) преди 2 години
  tth 495a7cf3cf added basic options handling преди 2 години
  tth 15dd4f6296 uzinagased exemple code преди 2 години
  tth 50efd881f6 add verbosity control, first part преди 2 години
  tth b022744a46 first run, fair random преди 2 години
  tth 38865b410c added the only true one license преди 2 години