Logiciels divers autour du protocole « Open Sound Control » aka OSC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

31 wiersze
594 B

/*
* BURPMSG.H
*/
/* ------------------------------------------------------------------- */
typedef struct {
uint32_t magic;
uint32_t serial;
uint16_t msgtype;
uint16_t szdata;
} BurpMsg;
#define BURP_MAGIC 0x98769876
/* message type */
#define BURP_RESET 1
#define BURP_SETSIZE 2
#define BURP_LASER 3
#define BURP_SCENE 4
#define BURP_COLOR 5
#define BURP_TEXTE 6
/* ------------------------------------------------------------------- */
int display_burp_msg(BurpMsg *header, void *data);
/* ------------------------------------------------------------------- */